Κάρτα Μέλους Συλλόγου

Όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι εγκεκριμένα απο την νομική υπηρεσία του συλλόγου έχουν κάρτα με αριθμό μητρώου και σφραγίδα απο τον σύλλογό μας.

Υπενθυμίζουμε οτι στην Ελλάδα, δίνουν πτυχία μονο 3 εκπαιδευτικοί φορείς : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και ΙΕΚ

Να ρωτάτε εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας την αντιστοιχία του δικού σας πτυχίου.

ταυτοτητα