Κριτήρια εγγραφής

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιο μέλος στο Σύλλογο Ποδιάτρων-Ποδολόγων θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1) να προσκομίσει  υπογραφές για την ένταξή του, από δύο ήδη ενεργά μέλη του Συλλόγου

2) να λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν ελέγχου  των πτυχίων του ενδιαφερόμενου

3) να τακτοποιήσει την οικονομική υποχρέωση του 2015 (50 ευρώ)