Πληροφορίες Συλλόγου

 

Ποδιατρική - Ποδολογία, είναι η επιστήμη υγείας, η οποία ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων που προσβάλλουν τον άκρο πόδα (Oxford Medical Dictionary). Αποτελεί αυτόνομο επάγγελμα υγείας, και συνεπικουρεί σε πολλές ιατρικές ειδικότητες.

Από την στιγμή που ακόμα δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το επάγγελμα αυτό, κρίνεται αναγκαία η ορθή πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά με τον τίτλο την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες που το χαρακτηρίζουν, με στόχο την προστασία  πρωτίστως των ασθενών από «αμφιλεγόμενους» επαγγελματίες, και την ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας κατόπιν.

Στην Ευρώπη, ο μοναδικός Τίτλος ο οποίος είναι νομοθετικά κατοχυρωμένος και προστατευμένος με κυρώσεις είναι ο Αγγλικός «PODIATRIST». Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται φοίτηση σε Ανώτατα / Ανώτερα Πανεπιστήμια (Podiatric Medicine) τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια συμπιεσμένα ή τέσσερα (4) κανονικά. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει ο Τίτλος «PODOLOGIST» με σχετικά ανάλογες απαιτήσεις, και ορισμένες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών. Επομένως, ο Ποδίατρος - Ποδολόγος, ΔΕΝ έχει φοιτήσει σε αμιγώς ιατρική σχολή και φυσικά ΔΕΝ κατέχει Δίπλωμα Ιατρικής, και ως επακόλουθο δεν μπορεί και δεν έχει μητρώο στον Ιατρικό Σύλλογο! Μπορεί όμως να είναι εγγεγραμμένος στους αντίστοιχους ποδιατρικούς συλλόγους των χωρών από τις οποίες έχει αποφοιτήσει και επιπλέον να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των χωρών που υπάρχει αυτή η πανεπιστημιακή ειδικότητα, βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών. Επίσης υπάρχει ο τίτλος σπουδών (DPM- doctor of podiatric medicine), τον οποίο μπορεί να αποκτήσει ο ποδίατρος- ποδολόγος μετά από την ολοκλήρωση επιπλέον σπουδών, διάρκειας 3 ετών,  στα αντίστοιχα πανεπιστήμια ποδιατρικής.

Ο Ποδίατρος - Ποδολόγος, έχει φοιτήσει σε πανεπιστήμια Ποδιατρικής - Ποδολογίας και έχει ασκηθεί εκατοντάδες ώρες σε Νοσοκομεία της Αλλοδαπής ως μέρος της πρακτικής του εκπαίδευσης, ανάλογα με την χώρα προέλευσης. Οι περισσότεροι δε, κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών επιπέδου Master (MSc) ή και διδακτορικά (PhD).

Στην Ελλάδα δεν υπαρχει ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης για ανάλογες σπουδές. Υπάρχουν μόνο κάποια ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ , απο τα οποία δίνεται το πτυχίο της "αισθητικής ποδολογιας". Το εκπαιδευτικό προγραμμα αυτών εχει διάρκεια 2 χρονια. Μετά το πέρας αυτών οι απόφοιτοι πρέπει να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης του πτυχίου. Ο τίτλος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειναι αυτός του "αισθητικού ποδολόγου"

Επίσης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, αποφοίτων σχολών κομμωτικής ή σχολών περιποίησης άκρων (μανικιούρ- πεντικιούρ), ή κάποιοι που έχουν  ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων για καλλωπισμό νυχιών, οι οποίοι παράτυπα  φέρουν τον τίτλο του ποδολόγου. Αυτοί  δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο του αισθητικού ποδολόγου, λόγω του ότι πρέπει να είναι απόφοιτοι από αναγνωρισμένα ΙΕΚ του κράτους. Ο μόνος τίτλος που δικαιούνται να χρησιμοποιούν είναι «μανικιούρ- πεντικιούρ, καλλωπισμός νυχιών»

Στόχος του συλλόγου μας είναι να δραστηριοποιηθούμε ώστε να προστατεύσουμε τους  πολίτες μέσω της σωστής ενημέρωσης  από ιδιαίτερα επικίνδυνες πρακτικές / θεραπείες, από μη εκπαιδευμένα άτομα. Τέλος  ο σύλλογος αποσκοπεί στη δημιουργία τμήματος της ειδικότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση,
ΔΣ.