Σύνδεσμοι

  • www.fip-ifp.org
    Η FIP είναι μία διεθνής μη-κερδοσκοπική ένωση που επικεντρώνεται στην παγκόσμια ηγεσία και την ανάπτυξη της ιατρικής ποδολογίας σε όλο τον κόσμο.
  • www.emedip.gr
    Σκοπός της «Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού» είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων, των θεραπευτικών εξελίξεων και των μεθόδων που αφορούν τις ασθένειες του «διαβητικού ποδιού» στην Ελλάδα.