Οπισθοπτερνική θυλακίτιδα

podiskeleton

Φλεγμονή του θυλάκου στο πίσω μέρος της πτέρνας του Αχιλλείου τένοντα. Παρατηρείται προπέτεια του αχιλλείου τένοντα κεντρικά της κατάφυσης του και διόγκωση των μαλακών μορίων στο σημείο όπου η περιοχή της πτέρνας του υποδήματος προσκρούει στην προεξοχή του φύματος της πτέρνας.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνότερα όταν υπάρχει προέχουσα γωνιώδης παραμόρφωση ή παραμόρφωση τύπου «πέλεκυ» του άνω ορίου του φύματος του αστραγάλου, ακριβώς πάνω από την κατάφυση του Αχίλλειου τένοντα Σχετίζεται με την αχίλλειο τενοντίτιδα και την πελματιαία απονευρωσίτιδα.