Η Εγκεφαλική Παράλυση (Ε.Π.) είναι µία παθολογική οντότητα µε πολλαπλές µορφές κλινικής έκφρασης. Ανάλογα µε την τοπογραφική κατανοµή της βλάβης της Εγκεφαλικής Παράλυσης χαρακτηρίζεται ως τετραπληγία, διπληγία,  ηµιπληγία,  τριπληγία και µονοπληγία.