Έσω στροφή μεγάλων δακτύλων

Μπορεί να οφείλεται σε μεταταρσιαία προσαγωγή, έσω στροφή της κνήμης ή έσω στροφή του μηριαίου.