Βλαισο μέγα δάκτυλο

Είναι όταν το μεγάλο δάκτυλο λειτουργεί σε έσω στροφή.