Ανισοσκελία

Η ανισοσκελία, είναι η παθολογική κατάσταση εκείνη, κατά την οποία παρατηρείται άνισο μήκος μεταξύ των κάτω άκρων ενός ατόμου. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχουν μικρού βαθμού ανισοσκελία (διαφορά 1 cm).

Η ανισοσκελία είανι δύο ειδών:

α) Λειτουργική λόγω της θέσης που παίρνει η λεκάνη σε σχέση με το υπόλοιπο της σπονδυλικής στήλης
β) Παθολογική λόγω της διαφοράς μήκους των δυο κάτω άκρων (μηρού και κνήμης)

Ακόμα και μια μικρή διαφορά στο συνολικό μήκος ποδιών, οδηγεί σε ασύμμετρη κατανομή φορτίων στα κάτω άκρα και τη σπονδυλική στήλη, με ενδεχόμενες μυϊκές προσαρμογές και ανισορροπίες.