Επαλληλία δακτύλων

Είναι όταν τα δάκτυλα, ιδιαίτερα τα μικρά, μπαίνουν κάτω από τα αλλά δάκτυλα.

Ο μικρός ασθενής του Ποδιατρικού Κέντρου, ήρθε με το πρόβλημα της επαλληλίας δακτύλου, τον Οκτώβρη του 2014. Σε ένα χρόνο, το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί.

Ως τότε δεν θα έχει αλλάξει κάτι στις καθημερινές του δραστηριότητες!