Έξω στροφή δακτύλων

Αυτή η βάδιση είναι όταν το παιδί περπατάει και το πόδι η και τα πόδια του στρέφονται προς τα έξω.

Η δυσλειτουργία έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την λειτουργία των ποδιών και ισχύων μετά την γέννα.