Πτερνοβλαισοποδία

pternovlaisopodia

Η ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού τείνει να έρθει σε επαφή με την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης): Υποχωρεί αυτόματα (μερικές φορές όμως αποτελεί αιτία καθυστέρησης στην έναρξη του βαδίσματος).