Ραιβογωνία

revogwnia

Συμβαίνει όταν τα γόνατα έχουν κλήση προς τα έξω. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα αισθητικής, προβλήματα στα γόνατα ισχία και μέση σε μεγαλύτερες ηλικίες.