Βλαισογωνία

Συμβαίνει όταν τα γόνατα των παιδιών έχουν κλήση προς τα μέσα και το ένα γόνατο το άλλο. Αυτό συνήθως έχει να κάνει με την πλατυποδία και εσο στροφή του κατου άκρου.